MOLIMO VAS DA PROČITATE DATA PRAVILA I USLOVE KORIŠĆENJA. USLOVI KORIŠĆENJA SE PRIMENJUJU NA SVE SADRŽAJE OVOGA SAJTA. TRIPRASETA.RS IMA AUTORSKA PRAVA NA SVE SADRŽAJE OVOGA SAJTA. NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE BILO KOG DELA SAJTA, BEZ DOZVOLE ILI POTPISA VLASNIKA AUTORSKIH PRAVA, SMATRA SE KRŠENJEM AUTORSKIH PRAVA TRIPRASETA.RS. KORIŠĆENJEM INTERNET SAJTA TRIPRASETA.RS, SMATRAĆE SE DA SU KORISNICI UPOZNATI SA USLOVIMA KORIŠĆENJA I DA SU SAGLASNI SA NJIMA. UKOLIKO SU ONI ZA VAS NEPRIHVATLJIVI, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE SAJT TRIPRASETA.RS. TRIPRASETA.RS ZADRŽAVA PRAVO DA PROMENI OVE USLOVE U BILO KOM TRENUTKU, BEZ PRETHODNE NAJAVE. IZ TOG RAZLOGA, PREPORUČUJEMO VAM DA PREGLEDATE SVA PRAVILA I USLOVE SVAKI PUT KAD KORISTITE NAŠE USLUGE.


Politika privatnosti

tripraseta.rs je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Prilikom kupovine proizvoda na internet stranice tripraseta.rs zahtevaćemo od Vas lične informacije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj. tripraseta.rs koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima.
Tripraseta.rs ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. tripraseta.rs može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa kupcima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja.Naša web stranica može sadržati linkove ka drugim web stranicama (partnerima). Međutim, nakon što se odlučite da napustite našu stranicu (putem linka), trebali biste da imate na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Dakle, ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo koje informacije koje ste dali prilikom posete drugih web prezentacija.
Naša celokupna politika privatnosti nalazi se ovde. Registracijom / kupovinom na internet stranici tripraseta.rs smatra se da je korisnik ovu Izjavu o politici privatnosti u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.


Bezbednost

Posvećeni smo tome da vaše informacije budu sigurne. Kako bi se sprečio neovlašćeni pristup, postavili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguranje informacija koje prikupljamo preko interneta.


Obaveštenje o kolačićima ("cookies")

Cookie je mala datoteka koja traži dopuštenje da se instalira na vašem kompjuteru. Nakon što se složite, datoteka će biti dodata. Cookie pomaže analizi web prometa i omogućava da znamo kada i koliko ste puta posetili našu stranicu. Ova aplikacija se može prilagoditi prema Vašim potrebama i željama.


Linkovi ka drugim sajtovima

Naša web stranica može da sadrži linkove ka drugim web stranicama (partnerima). Međutim, nakon što se odlučite da napustite našu stranicu (putem linka), trebali biste da imate na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Dakle, ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo koje informacije koje ste dali prilikom posete drugih web prezentacija.


OBAVEŠTAVAMO VAS DA SE PREMA ZAKONU О ZAŠTITI POTROŠAČA („SL. GLASNIK RS“, BR. 62/2014 I 6/2016 – DR. ZAKON), U DALJEM TEKSTU: ZAKON, KUPOVINA PREKO NAŠE INTERNET PRODAVNICE TRIPRASETA.RS SMATRA PRODAJOM NA DALJINU. PRIMER UGOVORA NALAZI SE OVDE.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na odustanak od ugovora. Model Izjave o odustanku od ugovora nalazi se ovde.

Postupak za odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu. Navarro Global d.o.o. će Vam poslati račun na Vašu kućnu adresu ili na Vašu email adresu.
Navarro Global d.o.o. je Pdv obveznik i sa računom kupci mogu da ostvare povraćaj za plaćeni Pdv, za grupe proizvoda koji odobrava Republika Srbija.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi kupac.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Vaša prava

Možete da zahtevate pristup vašim ličnim podacima i da zahtevate da se izmene ili izbrišu ako nisu tačni. Uvek možete da podnesete prigovor u vezi sa direktnim marketingom. Navarro Global d.o.o. Beograd će poštovati vaše pravo da pristupite svojim ličnim podacima i ispravite ih. Možete da pošaljete upite u vezi sa prirodom vaših ličnih podataka koje skladišti ili obrađuje bilo koji subjekat kompanije Navarro Global d.o.o. Beograd i dobićete pristup vašim ličnim podacima bez obzira na lokaciju na kojoj se podaci obrađuju ili skladište. Ako su lični podaci netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate da se izmene. Zahtevi mogu da se pošalju na: [email protected] Uvek imate pravo da podnesete prigovor u vezi sa našim marketinškim saopštenjima. Vaš prethodni pristanak traži se kada se to zahteva važećim zakonom. Da biste odbili saglasnost za e-poruke, jednostavno upotrebite funkciju koja se nalazi u dnu bilo koje e-poruke koju vam pošaljemo.

2 Godine - Imate pravo na opravku ili zamenu robe.
14 Dana - Imate pravo da se predomislite ukoliko ste poručili robu preko interneta.
8 Dana - Rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju.
15 Dana - Rok za rešavanje reklamacije (osim za nameštaj i tehniku robu, kada je rok za rešavanje 30 dana)
30 Dana - Rok u kome je prodavac dužan da Vam isporuči robu, ukoliko nije drugačije ugovoreno.


Odgovornost prodavca za saobraznost robe

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:


1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.
Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.


Zaštita privatnosti korisnika

U ime online prodavniceTri Praseta obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u online prodavnici Tri Praseta i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, online prodavnica Tri Praseta je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.


Dostava robe i eventualna ograničenja

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Tri Praseta ostvaruju saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom ili ste ih već platili platnim karticama. Za sve porudžbine isporuka se vrši putem kurirskih službi; troškove isporuke snosi kupac i oni zavise od težine pošiljke i definisani su uslovima poslovanje kururske službe koja vrši dostavu.
Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.
Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na brojeve 063/186 50 88 ili 063/186 50 89, kao i na e-mail adresu: [email protected]
Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.REKLAMACIJE NA OŠTEĆENJE U TRANSPORTU

Od velikog je značaja da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu, kako bi kurir sačinio Zapisnik o oštećenju robe. Navarro Global d.o.o. sarađuje sa Post express kurirskom službom. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj 063 186 50 89, ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na [email protected] sa opisom uočenog oštećenja.


REKLAMACIJE NA VRSTU ROBE ILI POGREŠNE PODATKE

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 063 186 50 89, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na [email protected] i opišete kakav problem imate.
Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu [email protected] ili pozivom na kontakt telefon 063 186 50 89.


POSTUPAK REKLAMACIJE

U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju telefonskim ili elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. Izuzetak su nameštaj i tehnička roba za koju je rok za rešavanje reklamacije 45 dana. Trošak trasnsporta proizvoda u servis i nazad kupcu snosi Navarro Global d.o.o.
U slučaju povrata robe kupcu koji je prethodno robu platio pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Navarro Global d.o.o. , već trošak pada na račun kupca.

NAPOMENA:
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Zainformativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.


Korisnički servis

Adresa: Dobanovački put 70, Beograd
Telefon: 063 186 50 89
Email: [email protected]
Radno vreme: radnim danima 9:00 - 17:00


O kompaniji

Navarro Global d.o.o. Beograd
Šifra delatnosti: 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko
Adresa: Crnotravska 1v, 11000 Beograd
PIB: 112514662
MB: 21690848

Računi:
Raiffeisen Bank: 265-1680310002102-58
Banca Intesa: 160-6000001265224-84

Web adresa: navarro-global.com
Telefon: 063 186 50 88
Email: [email protected]